การคำนวณ การใช้พลังงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

    การคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการช่วยทำให้เรารู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ กินพลังงานไฟฟ้ามาก/น้อย เพียงไร บางทีคนเราอาจมองข้ามจุดๆนี้ไปเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เรื่องเล็กน้อยนี่แหละช่วยทำให้เราลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ หรือ สามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ก่อนที่จะทำการคำนวณการใช้ไฟฟ้านั้น

    ก่อนอื่นจะต้องแยกคำ 2 แบบนี้ออกให้ได้ก่อน

  1.กำลังไฟฟ้า คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าจริง ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นตัวบ่งบอกพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น /วัตต์ /W

  2.พลังงานไฟฟ้า คือ การใช้พลังงานรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ มีหน่วยเป็น /กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง /kWh

    โดยปรกตินั้นเราต้องรู้การใช้กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัวนั้นๆก่อน สังเกตุจากฉลากของเครื่องใช้แต่ละตัวจะมีค่ากำลังไฟฟ้าบอกมา มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) ยิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนวัตต์มากเท่าไหร่ หมายความว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และตัวแปรอีกอย่างคือ ชั่วโมงของการใช้งาน ถึงจะนำเอามาคำนวณการใช้พลังงานไฟ ของอุปกรณ์ตัวนั้นๆ แบบคร่าวๆ ด้วยสูตรนี้

   การคำนวณ การใช้พลังงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า #2

   การคำนวณ การใช้พลังงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า #3

   การคำนวณ การใช้พลังงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า #4

    แต่นี่ยังเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆ ให้เจ้าของบ้านพอจะทราบที่มาของหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของบ้านท่านในแต่ละเดือน และจะมีตัวแปลอื่นอีกในการนำมาคิดค่าไฟฟ้า/เดือน ที่เราจะต้องนำมาคิดด้วย เช่น ค่า ft , ค่าการใช้ไฟว่าอยู่ในประเภทไหน , ค่าภาษี , ค่าบริการ ที่เราจะต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายด้วย บทความหน้าจะมีวิธีคิดค่าไฟฟ้า มาฝากนะครับ...

   การคำนวณ การใช้พลังงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า #5

 


NYS service

ต้องการใช้บริการ หรือ พูดคุยปรึกษาเรื่อง ปัญหาที่เกิดกับระบบต่างๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ม่าน และ ประตูอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อสอบถามพวกเรา NYS ได้เสมอครับ

0816495153