หลอดไฟ LED ประหยัดไฟได้จริงหรือ

[[pic1]]

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED แล้วประหยัดจริงหรือ?]]

   คำถามนี้มาพร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของนวัตกรรม ที่หลอดไฟแสงสว่างที่ใช้ตามครัวเรือน ,โรงแรม,ไฟถนน,ไฟหน้ารถ,ไฟในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆอีกมากมาย ถูกแทนที่ด้วยหลอดไฟแบบ LED

[[pic2]]

  จากตารางเปรียบเทียบการกินกำลังไฟของหลอดไฟชนิดต่างๆ 3 แบบที่นิยมใช้กันจากอดีต จนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าหลอดไฟแบบไส้จะใช้กำลังไฟฟ้าที่สุด รองลงมาเป็นหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ และที่กินน้อยที่สุดคือ หลอดไฟแบบแอลอีดี นี่คือสาเหตุที่เราทุกคนควรเปลี่ยนมาใช้หลอดแบบ LED สามรถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางด้วย

   เมื่อเรารู้การกินกำลังไฟ ของหลอดต่างๆแล้ว เราสามารถนำค่านี้ไปคำนวนการกินกระแสไฟฟ้าต่อเดือนได้ โดยมีสูตรการคำนวณอยู่ในบทความ การคำนวณการใช้กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองทำตามดูนะครับ

[[pic3]]


NYS service

พูดคุยปรึกษาเรื่อง ปัญหาที่เกิดกับระบบต่างๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ม่าน และ ประตูอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อสอบถามพวกเรา NYS ได้เสมอครับ

0611639287