หลอดไฟ LED ประหยัดไฟได้จริงหรือ

<strong>หลอดไฟ <strong>LED</strong></strong> <strong>ประหยัดไฟ</strong>ได้จริงหรือ #1

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED แล้วประหยัดจริงหรือ?]]

   คำถามนี้มาพร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของนวัตกรรม ที่หลอดไฟแสงสว่างที่ใช้ตามครัวเรือน ,โรงแรม,ไฟถนน,ไฟหน้ารถ,ไฟในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆอีกมากมาย ถูกแทนที่ด้วยหลอดไฟแบบ LED

<strong>หลอดไฟ <strong>LED</strong></strong> <strong>ประหยัดไฟ</strong>ได้จริงหรือ #2

  จากตารางเปรียบเทียบการกินกำลังไฟของหลอดไฟชนิดต่างๆ 3 แบบที่นิยมใช้กันจากอดีต จนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าหลอดไฟแบบไส้จะใช้กำลังไฟฟ้าที่สุด รองลงมาเป็นหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ และที่กินน้อยที่สุดคือ หลอดไฟแบบแอลอีดี นี่คือสาเหตุที่เราทุกคนควรเปลี่ยนมาใช้หลอดแบบ LED สามรถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางด้วย

   เมื่อเรารู้การกินกำลังไฟ ของหลอดต่างๆแล้ว เราสามารถนำค่านี้ไปคำนวนการกินกระแสไฟฟ้าต่อเดือนได้ โดยมีสูตรการคำนวณอยู่ในบทความ การคำนวณการใช้กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองทำตามดูนะครับ

<strong>หลอดไฟ <strong>LED</strong></strong> <strong>ประหยัดไฟ</strong>ได้จริงหรือ #3


NYS service

ต้องการใช้บริการ หรือ พูดคุยปรึกษาเรื่อง ปัญหาที่เกิดกับระบบต่างๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ม่าน และ ประตูอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อสอบถามพวกเรา NYS ได้เสมอครับ

0816495153