ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

[[pic1]]

เดียวนี้เกือบทุกบ้านเรือนจะต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/บริโภค บางบ้านอาจใช้น้ำประปา บางบ้านอาจใช้น้ำบาดาล หรือจากแหล่งอื่นๆ มาทำการพักไว้ที่ถังเก็บ 1-2 ถังแล้วแต่บ้าน แต่สิ่งที่จำเป็นในระบบคือ ปั๊มอัตโนมัติ เพราะถ้าต้องการใช้น้ำที่เก้บไว้แต่ไม่มีแรงดันออกมาก็ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ หน้าที่ของมันคือทำแรงดันของน้ำให้สามารถส่งออกไปยังปลายทาง จะถูกกำหนดแรงดันโดยการปรับตั้งที่ตัว เพรสเซอร์สวิทช์ Pressure Switch


NYS service

พูดคุยปรึกษาเรื่อง ปัญหาที่เกิดกับระบบต่างๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ม่าน และ ประตูอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อสอบถามพวกเรา NYS ได้เสมอครับ

0611639287