ม่านไฟฟ้า อัตโนมัติ

[[pic1]]

อุปกรณ์มอเตอร์และรางม่านแบบและรุ่นต่างๆ สำหรับม่านม้วน ม่านจีบ ม่านพับ มู่ลี่ และมอเตอร์สำหรับใช้เปิด-ปิด กันสาด ประตูรั้ว จอโปเจคเตอร์ ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงระบบคอลโทรล การใช้งานที่สะดวก สบาย พร้อมทั้งโปรแกรมตั้งการทำงานล่วงหน้า กับรูปแบบ โฮมออโตเมชั่น มีให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้การใช้งานที่ง่าย ครอบคุมอย่างไรขีดจำกัด 

อุปกรณ์ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Eletical Sytem)

ม่านม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยการออกแบบที่ลงตัว ซ่อนมอเตอร์ในรางหรือท่อทรงกลมที่ไม่สามารถมองเห็น ทำหน้าที่ม้วนผ้า ไม่กินพื้นที่ ทำงานเงียบ กินไฟน้อย สามารถเลือกวิธีสั่งการ ม้วนเก็บผ้า โดยใช้รีโมทคอลโทรลแบบไร้สาย หรือสวิตช์ติดที่ผนังสั่งการ ให้ม่านเปิด-ปิดม่าน (ตามลายละเอียดของมอเตอร์แต่ละรุ่น มอเตอร์มีความปลอดภัย ใช้งานสะดวกสบาย เหมาะกับหน้าต่างห้องโถง โชว์รูมต่างๆ หรือสถานที่ที่มีความสูง สะดวกใช้งานง่าย

[[pic2]]

เมื่อมีแสงแดดภายนอกส่องเข้ามาในห้องแล้วทาให้ในห้องมีแสงจ้ามากมีค่ามากเกินคาสั่งที่เขียนควบคุม gogo board ไว้ ระบบจะทางานโดยเซ็นเซอร์รับแสงแล้วจะรายงานผลไปที่ gogo board เมื่อ gogo board รับคาสั่งแล้วก็จะประมวลผลสั่งการไปที่รีเลย์ให้ มอเตอร์เกียร์ทางานในการปิดผ้าม่าน เมื่อผ้าม่านเลื่อนมาบรรจบกันจะทาให้เหล็กที่ยึดผ้าม่านมาชนเซ็นเซอร์สวิตซ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สวิตซ์ไว้เพื่อทาการตัดการทางานของมอเตอร์ มอเตอร์ก็จะหยุดการทางาน ในขณะเดียวกันเมื่อแสงข้างนอกห้องมีค่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในคาสั่งที่เขียนควบคุม gogo board ระบบจะทางานโดยเซ็นเซอร์รับแสงแล้วจะรายงานผลไปที่ gogo board เมื่อ gogo board รับคาสั่งแล้วก็จะประมวลผลสั่งการไปที่รีเลย์ให้ มอเตอร์เกียร์ทางานในการเปิดผ้าม่าน เมื่อผ้าม่านเลื่อนไปจนสุดขอบประตูหน้าต่างที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สวิตซ์ไว้เพื่อทาการตัดการทางานของมอเตอร์ มอเตอร์ก็จะหยุดการทางาน


NYS service

พูดคุยปรึกษาเรื่อง ปัญหาที่เกิดกับระบบต่างๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ม่าน และ ประตูอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อสอบถามพวกเรา NYS ได้เสมอครับ

0611639287